หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

     ในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารที่นิยมที่สุด คือ การใช้โทรศัพท์ ซึ่งทำให้คนที่อยู่ห่างไกลกันสามารถสื่อสารกันด้วยเสียงได้ จนกระทั่งมนุษย์ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ขึ้น และนำคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันโดยผ่านสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น สายโทรศัพท์ ดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น เพื่อสื่อสารข้อมูลกัน หรือที่เรียกกันว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้การสื่อสารไม่ได้จำกัดแค่การสื่อสารเพียงเสียงอีกต่อไป อีกทั้งเครือข่ายดังกล่าวยังขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่ออินเทอร์เน็ต

 

 
       
 
 
 

Copyright © krutuk.kkw2.ac.th 2012 All right reserved. -- http://krutuk.kkw2.ac.th
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4333-7811 ต่อ 15
เนื้อหาทั้งหมดอนุญาตให้นำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ