4.  เบราว์เซอร์ ( Browser ) คืออะไร


ภาพที่ 6 สัญลักษณ์ (Icon) เบราว์เซอร์ ( Browser ) ชนิดต่าง ๆ

     Browser คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถท่องเที่ยวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดกั้นทางด้านพรมแดนนอกจากนี้ Browser ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งในขณะนี้บริษัทผลิตซอฟแวร์ค่ายต่างๆ นับวันจะทวีการแข่งขันกันในการผลิต Browser เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเว็บให้มากที่สุด หน้าตาของ browser แตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบการใช้งานของแต่ละค่ายโปรแกรม โปรแกรม Browser ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome เป็นต้น   ในที่นี้จะอธิบายถึง Browser ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันอย่างคร่าวๆ

 


Browser แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของผู้ผลิต ด้วยเหตุนี้การท่องอินเตอร์เน็ตเข้าไปในเว็บไซต์แต่ละเว็บอาจมีการแสดงผลของรูปแบบเว็บไซต์ที่แตกต่างกันไปน้อยจนถึงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีการเขียนขึ้นมาเพื่อรองรับ Browserแต่ละตัวนั้นได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลใจว่าทำไมบางทีเว็บไซต์เว็บเดียวกันแต่เปิดคนละ Browser อาจจะมีการแสดงผลหรือการรองรับการใช้งาน Browser ที่ไม่เหมือนกัน การจะเลือกใช้งาน Browser ตัวไหนนั้น ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก
การเรียกใช้งานของเว็บเบราเซอร์
      Microsoft Internet Explorer หรือ IE เป็นโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับเว็บไซต์ (Web Site) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อโอนย้ายข้อมูลของเว็บเพจ (Web Page) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
      เมื่อเปิดใช้โปรแกรม Microsoft Internet Explorer จะแสดงผลบนหน้าจอซึ่งประกอบด้วยแถบชื่อเรื่อง (Title Bar) แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) แถบเครื่องมือ (Toolbars) แถบแอดเดรส (Address Bar) พื้นที่แสดงเว็บเพจ แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แถบเลื่อน (Scrollbar) สัญลักษณ์ของ Windows ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Control Buttons) ช่วยให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Internet Explorer ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูล จากหลาย ๆ เว็บไซต์ การแสดงของเว็บไซต์ถ้าเป็นหน้าแรก จะเรียกว่า Homepage (โฮมเพจ)   หน้าถัดไปจะเรียกว่า  web page (เว็บเพจ)  ซึ่งจะต้องเปิดหน้าเว็บเพจโดยระบุ URL ลงในแถบแอดเดรส (Address Bar) หรือใช้คุณสมบัติไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) เชื่อมโยงไปหน้าเว็บเพจอื่น ย้อนกลับหรือเดินหน้าโดยใช้ปุ่ม Back และปุ่ม Forward บนแถบเครื่องมือ (Toolbars) และใช้ปุ่ม Stop และ ปุ่ม Refresh เพื่อแก้ปัญหาในการป้ายข้อมูลบนเว็บเพจได้ 
     โปรแกรม Internet Explorer สามารถบันทึกรูปภาพที่พบทางอินเทอร์เน็ตไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ สามารถปรับเว็บเพจให้แสดงผลเป็นภาษาไทย บันทึกและเรียกใช้เว็บเพจใน Favorites ได้โดยไม่ต้องใช้ URL

แหล่งที่มา
http://hpc12.anamai.moph.go.th/stratigy/index.php?option=com_content&view=article&id=152:-web-browser-&catid=71:ict-news-update

 

       
 
 
 

Copyright © krutuk.kkw2.ac.th 2012 All right reserved. -- http://krutuk.kkw2.ac.th
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4333-7811 ต่อ 15
เนื้อหาทั้งหมดอนุญาตให้นำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ